Як проходить Відступка права вимоги. Зразок від Юриста
г. Киев ул. Шелковичная 24

Відступлення права вимоги за договором позики

Угода про відступне за договором позики — це одна з можливих причин припинення зобов’язань, що випливають із цього договору. Щоб розглянути компенсацію за угодою, давайте спочатку розкриємо основні концепції в рамках цього типу відносин і які правила вони регулюють.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка передачі права вимоги за кредитним договораом.


+ підготовка  переуступки права вимоги за договором позики.


+ гарантія гарантія законності та якості.


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по кредитним спорам.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

экспертиза договоров

Як правильно укласти договір? 


Ми радимо консуьтуватися з адвокатом по кредитам перед укладанням важливих документів. Щоб правильно показати операцію, необхідно чітко розуміти її сенс. Якщо термін виконання зобов’язання закінчився і компанія з яких-небудь причин не може погасити заборгованість перед компанією-кредитором, угода може бути дозволена за взаємною згодою сторін.

Ці ж учасники відносин встановлюють порядок і умови проведення цієї операції. Простіше кажучи це плата за відмову повернути борг. Для кредитора це компенсація за невиконання іншою стороною умов угоди.

при видачі квитанції повинен бути складений попередній договір купівлі-продажу (якщо це нерухомість) із зазначенням способу оплати: перша частина в формі застави, наступна частина у вигляді залишку; 

якщо власників декілька, всі вони видають квитанцію, при цьому завдаток необхідно розділити між ними; 

в квитанції повинна бути вказана дата виведення і дата перерахування грошей, виправлень, доповнень, стирань бути не повинно;

якщо продавець ще не досяг повноліття, батьки пишуть на своє ім’я квитанцію, присутність дитини бажана;

документ не потрібно складати заздалегідь, він оформляється на місці в присутності всіх зацікавлених осіб. Якщо у продавця є чоловікдружина, присутність також є обов’язкова; 

текст зразка квитанції можна роздрукувати на принтері, а ім’я, адреса, паспортні дані та усну суму записати вручну, без використання принтера (якщо все роздруковано, то потрібно нотаріальне засвідчення); 

краще виключити переказ грошей самому продавцеві, бажана присутність інших людей (по можливості, не родичів).

Оформлений документ повинен містити: 
  • паспортні дані всіх сторін договору; 
  • розмір завдатку; 
  • основні параметри і загальну вартість майна; 
  • підписи всіх учасників угоди.

За бажанням сторін в квитанції може бути вказана відповідальність за несплату завдатку (крім завершення угоди). Таким чином, можна передбачити сплату неустойки в розмірі 1% від ціни контракту, якщо покупець не сплатить першу частину суми в узгоджений термін.

Угода про відступлення права вимоги за договором позики

 

м. _____________                                                                                      «__» ________ 20__ р.

 

______________________, іменується надалі «Кредитор», в особі __________, діючого на підставі ____________, з одного боку, і _____________________, іменоване надалі «Боржник», в особі ____________, діючого на підставі ________, з іншого боку, іменовані разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цю угоду (далі — Угода) про наступне.

 

  1. ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

 

1.1. Боржник замість виконання зобов’язання, що випливає з Договору __________ № _____ від «___» __________ _____ р (далі — Договір) та пойменованого в п. 1.2. Угоди, надає Кредитору відступне в порядку і на умовах, визначених Угодою.

1.2. Відомості про зобов’язання, замість виконання якого надається відступне:

— сума основного боргу (п. _____ Договору): _____ (__________) грн., В тому числі ПДВ _____ (__________) грн .;

— термін виконання зобов’язання (п. _____ Договору): __________;

— відповідальність за прострочення виконання зобов’язання на дату підписання Угоди:

— сума неустойки (п. _____ Договору): _____ (__________) грн.

1.3. З моменту надання відступного зобов’язання Боржника, пойменоване в п. 1.2. Угоди, припиняється:

— повністю, включаючи зобов’язання по оплаті неустойки і відсотків за користування чужими грошовими коштами.

— в частині _________________________.

 

  1. РОЗМІР, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДСТУПНОГО

 

2.1. В якості відступного щодо Угоди Боржник передає Кредитору наступне майно: _____________________________________________________________________________.

2.2. Вартість переданого майна: _____ (__________) грн., В тому числі ПДВ _____ (__________) грн.

2.3. Термін передачі майна: не пізніше «___» __________ _____ р

2.4. Майно передається в місце знаходження Кредитора.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

3.1. У всьому, що не передбачено Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України і Договором.

3.2. Угода є невід’ємною частиною Договору.

 

Від імені Кредитора                                               Від імені Боржника

 

___________________ (___________)                      ___________________ (___________)

 

М.П.                                                                             М.П.