Додаткова угода про встановлення термінів повернення позики. Зразок
г. Киев ул. Шелковичная 24

Додаткова угода про встановлення термінів повернення коштів (позики) за договором позики

Додаткова угода — це документи який вносить зімну до умов або доповнює договір. Додаткова угода повинна укладатися у тій же формі, що і основний договір. Для запобігання негативних наслідків підписання угод, проконсультуйтеся з адвокатом.

Працюємо по всій Україні.

З якмим задачами ми справляємось?

+ підготовка додаткових угод.


+ супровід підписання.


+ гарантія безпеки.


просрочка по микрозаймам

Ви звернулися в Юридичну Фірму   LA Consulting.


-В нашій команді працюють фахвці по всім напрямам юридичних та бухгалтерських послуг


-Вас будуть супроводжувати одні із найкращіх юристів по кредитним спорам.


-За рік обслуговуємо більше 700 клієнтів. 

Додаткова угода

про встановлення термінів повернення коштів (позики)

за договором позики № __ від ___________ 20__ року.

 

м.____________                                                                                « __ » _________ 20__ року.

 

ТОВ «______________», іменоване надалі «Позичальник», в особі генерального директора ______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ___________, паспорт __ __ ___________, виданий «__» _________ 20__ року, ______________________, що проживає за адресою: ___________ область, м. __________, вул. ___________ б. __, кв. __, іменований в подальшому, «Позикодавець», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», підписали цю угоду про наступне:

  1. Відповідно до п. 1.1. договору позики № __ від ___________ 20__ року, сума позики за договором становить ___________ (_______________ тисяч) гривень.
  2. Позичальник зобов’язується:

а) повернути Позикодавцю частину позики у розмірі ________ (________________________) гривень не пізніше «__» _________ 20__ року.

б) повернути Позикодавцю частину позики у розмірі ________ (________________________) гривень не пізніше «__» _________ 20__ року.

  1. Ця Угода є невід’ємною частиною договору позики № __ від ___________ 20__ року.
  2. Угода підписана в 2-х (двох) примірниках, які перебувають по одному у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

            Позичальник:                                                                              Позикодавець:

 

   ____________/_____________                                           ______________/_____________

       М.П.